Walne zgromadzenie LPP zgodziło się na emisję obligacji o wartości do 300 mln zł

13.09.2019, Warszawa (PAP) – Akcjonariusze LPP wyrazili zgodę na emisję pięcioletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł – wynika z uchwał obradującego w piątek walnego zgromadzenia. Emisje będą skierowane do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych. Obligacje będą emitowane w seriach o wartości i liczbie określonej przez zarząd spółki. Każdorazowa emisja serii obligacji wymaga zgody rady nadzorczej. Planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji danej serii obligacji (PAP)

Powered by WPeMatico