Vistal w planie restrukturyzacyjnym zakłada konwersję części długu na kapitał

6.02.2018, Warszawa (PAP) – Vistal Gdynia zakłada konwersję na kapitał części długu spółki wobec największych wierzycieli – podała spółka w planie restrukturyzacyjnym. Vistal planuje m.in. dezinwestycje oraz ograniczenie kosztów i koncentrację na najbardziej zyskownej części dawnej działalności. Ma to pozwolić na powrót do rentowności już od 2019 roku. Propozycje układowe Vistalu Gdynia zawierają umorzenie odsetek od wierzytelności i spłatę (w zależności od grupy wierzycieli) od 50 do 100 proc. zaległego kapitału (PAP)

Powered by WPeMatico