Sejm przyjął część poprawek Senatu do Kodeksu spółek handlowych

30.08.2019, Warszawa (PAP) – Sejm w piątek wieczorem przyjął większość senackich poprawek do nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych. Zakłada ona m.in., że akcje spółek, także te na okaziciela i imienne, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu. Podczas sprawozdania sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, posłowie przyjęli dwadzieścia poprawek Senatu, a bezwzględną większością głosów odrzucili dwie. Wszystkie przyjęte poprawki miały charakter redakcyjno-doprecyzowujący. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta (PAP)

Powered by WPeMatico