Prezes URE zatwierdził regulamin rynku mocy

31.03.2018, Warszawa (PAP) – Prezes Urzędu Regulacji zatwierdził regulamin rynku mocy. To dokument , w którym określone są warunki współpracy operatora systemu przesyłowego – Polskich Sieci elektroenergetycznych z wytwórcami energii uczestniczącymi w rynku mocy Powstanie rynku mocy przewiduje obowiązująca od początku tego roku ustawa. Mechanizm ma zapewnić moc niezbędną do pokrycia popytu na energię oraz stanowić zachętę do inwestycji w nowe źródła wytwórcze. Zatwierdzony przez Prezesa URE regulamin zawiera szczegółowe warunki współpracy operatora sieci – PSE z uczestnikami rynku mocy (PAP)

Powered by WPeMatico