Play spodziewa się obniżenia wyników o ok. 100 mln zł przez RLAH w ‘18

28.02.2018, Warszawa (PAP) – Play spodziewa się, że zniesienie opłat roamingowych w UE (tzw. regulacja „roam like at home” – RLAH) w 2018 roku może obniżyć wyniki spółki o ok. 100 mln zł – poinformował podczas konferencji prezes Jorgen Bang-Jensen. „W 2017 roku, kiedy regulacja ‚roam like at home’ (RLAH) działała przez pół roku, koszt wyniósł 100 mln zł, więc można by (w 2018 roku – PAP) oczekiwać całorocznego kosztu w okolicach 200 mln zł. Spodziewamy się jednak, że podjęte działania obniżą ten wpływ do około 100 mln zł w całym roku” – powiedział prezes Play, Jorgen Bang-Jensen (PAP)

Powered by WPeMatico