Indata dokonała odpisów w wysokości 22 mln zł, które obniżą wyniki za ’17

14.03.2018, Warszawa (PAP) – Indata dokonała odpisów w wysokości 22 mln zł, które negatywnie wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki za 2017 r. – podała spółka w komunikacie. „W związku z prowadzonym w spółce badaniem sprawozdania rocznego przez biegłego, została podjęta decyzja o ujęciu w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym jednorazowych operacji księgowych o szacowanej, łącznej wartości ok. 22 mln zł” – napisano w komunikacie. „Operacje te negatywnie wpłyną na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki za okres rok obrotowy 2017 (PAP)

Powered by WPeMatico