Fundusze hedgingowe nie wierzą w kontynuację hossy high-tech

Hossa na rynku akcji technologicznych w USA przyniosła imponujący wzrost indeksu Nasdaq100. W ciągu dwóch lat kalendarzowych – 2016 i 2017 – jego wartość wzrosła w sumie aż o ponad 50%. Tak dynamiczny trend przyciąga inwestorów i spekulantów. Temu można chyba zawdzięczać dodatnią tegoroczną stopę zwrotu indeksu (ponad 5%), pomimo mocnego tąpnięcia (-10%) na przełomie stycznia i lutego. Jednak nie wszyscy są obecnie tak skorzy do lokowania kapitałów w spółki technologiczne (PWC)

Powered by WPeMatico