Deficyt C – A w ’19 wyniesie 1,2 proc. PKB, w ’20 deficyt 1,4 proc. PKB – uzasad. budżetu ’20

28.08.2019, Warszawa (PAP) – Deficyt w rachunku bieżącym bilansu płatniczego w 2019 r. wyniesie 1,2 proc. PKB (-0,6 proc. w 2018 r.), a w 2020 r. 1,4 proc. PKB – wynika z uzasadnienia projektu budżetu na 2020 r. „Istotna poprawa salda obrotów towarowych w ostatnich latach jest głównym czynnikiem odpowiadającym za bardzo niską w ujęciu historycznym nierównowagę zewnętrzną polskiej gospodarki. Oczekuje się, że w roku bieżącym relacja wyniku w rachunku obrotów bieżących do PKB będzie ujemna, na poziomie -1,2 proc. wobec poziomu -0,6 proc. zanotowanego w 2018 r (PAP)

Powered by WPeMatico