Brak podwyżki do końca 2020? Skrajnie gołębia RPP

To, że Radzie Polityki Pieniężnej brakowało jastrzębiej retoryki w ostatnich miesiącach nie jest żadnym zaskoczeniem, niemniej jednak dzisiejsza konferencja stanowi gwóźdź do trumny jastrzębi. W ocenie prezesa Glapińskiego do podwyżki stóp procentowych może nie dojść nawet do końca 2020 roku, przynajmniej opierając się na wynikach modelu ekonometrycznego NECMOD, gdzie próżno szukać trwałego wzrostu inflacji powyżej górnego przedziału wahań akceptowalnego przez RPP. Jednocześnie wzrost gospodarczy ma zdecydowanie przyspieszyć w stosunku do listopadowych prognoz (InsiderFX)

Powered by WPeMatico