Bez poprawek Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

8.03.2018, Warszawa (PAP) – Senat bez poprawek zaakceptował w czwartek ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Za ustawą było 61 senatorów, przeciw 26, nikt się nie wstrzymał. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i ma zastąpić analogiczną ustawę, pochodzącą z 2000 roku (PAP)

Powered by WPeMatico