BCC proponuje uprościć kryteria wspierania inwestorów

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) – W „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” cele, instrumenty oraz wskaźniki oceny i monitoringu powinny być między sobą spójne, aby nie tworzyć rozbieżności pomiędzy celami inwestorów-beneficjentów, a ponadto należy zredukować liczbę celów szczegółowych projektu, czytamy w komentarzu Business Centre Club (BCC). Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przekazało w sierpniu do zaopiniowania projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Prog (ISBnews)

Powered by WPeMatico