Baltona wyemituje obligacje o wartości 175 mln zł

8.10.2019, Warszawa (PAP) – Baltona wyemituje obligacje o wartości nominalnej 175 mln zł i zgodnie z zawartą umową inwestycyjną, skieruje propozycję ich objęcia do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL) – podała Baltona w komunikacie Baltona wyemituje obligacje serii A i B, z 15-miesięcznym termin wykupu i oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 5 p.p. Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na spłatę zadłużenia wobec BNP Paribas (130 mln zł), a w następnej kolejności na finansowanie bieżącej działalności spółki lub spłatę pożyczek wewn (PAP)

Powered by WPeMatico