Atal chce wypłacić 3,54 zł dywidendy na akcję

19.03.2018, Warszawa (PAP) – Atal chce przeznaczyć na dywidendę z zysku netto za 2017 rok nieco ponad 137 mln zł, co daje 3,54 zł dywidendy na jedną akcję – poinformowała spółka w komunikacie. Atal podał, że przedstawiona propozycja jest zgodna z polityką dywidendową i oznacza przeznaczenie na wypłatę dla akcjonariuszy 80 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Propozycja zarządu Atalu zostanie przedstawiona do zaopiniowania radzie nadzorczej, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki (PAP)

Powered by WPeMatico