Asseco Poland chce wypłacić 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za ’17 i lata ubiegłe

9.03.2018, Warszawa (PAP) – Zarząd Asseco Poland rekomenduje wypłatę 3,01 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. i lata ubiegłe – podała spółka w komunikacie. „Zarząd podjął decyzję dotyczącą wstępnej deklaracji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017 oraz z zysków lat ubiegłych. Zarząd zdecydował zarekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości 3,01 zł na jedną akcję. Niniejsza rekomendacja będzie przedmiotem oceny Rady Nadzorczej spółki. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie” – napisano w komunikacie (PAP)

Powered by WPeMatico